Przydatne informacje

Poniżej zamieszczamy wykaz formalności i czynności związanych z organizacją pochówku.

Karta zgonu
Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest karta zgonu, niezbędna do dalszych formalności. Wypełni ją lekarz, który stwierdził zgon. Jeśli zgon nastąpił w domu będzie to lekarz, który przybył na miejsce, w szpitalu będzie to lekarz który zajmował się pacjentem. 
W momencie kiedy śmierć nie jest naturalna, istnieją wątpliwości co do jej przyczyny albo jest nastąpiła w wyniku wypadku czy przestępstwa lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu i zlecić przewiezienie ciała do zakładu medycyny sądowej. W takim przypadku zgodę na odebranie zwłok wydaje tylko i wyłącznie  jednostka prokuratury, w której toczyć będzie się postępowanie ustalające przyczynę śmierci. Czas odebrania ciała bardzo się przedłuży i dopiero po dokonaniu sekcji zwłok lekarz sądowy wystawi kartę zgonu.

Zgłoszenie zgonu
Mamy trzy dni na zgłoszenie śmierci w Urzędzie stanu Cywilnego. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej czas ten skraca się do 24 h. Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia zgonu są w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego;
  • najbliżsi krewni lub powinowaci;
  • osoby zamieszkujące ze zmarłym – współlokatorzy;
  • osoby, które znalazły zmarłego lub świadkowie śmierci;
  • administrator domu;
  • w przypadku śmierci w szpitalu to administracja szpitala zgłasza zgon.

Zakład Pogrzebowy
Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi pogrzebów. W naszym biurze, zlokalizowanym przy Cmentarzu Komunalnym (Jerozolomskim) przy ul. Mieczysława I 4 pomożemy w ustaleniu wszystkich szczegółów pogrzebu – daty pogrzebu lub kremacji, cmentarza, na którym ma spocząć zmarły, formy pogrzebu ( świecki czy z obrządkiem religijnym), wybór trumny, czy wieńców. Jeśli zdecydujemy się na usługi rozszerzone to nie będziemy musieli martwić się o ubranie zmarłego, jego wygląd, oprawę muzyczną czy transport ciała a nawet o wydrukowanie klepsydr. Załatwiamy również wszelkie formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego czy złożeniem wniosku o akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt zgonu należy jednak odebrać osobiście.
By umowę zawrzeć potrzebna będzie karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, ostatni odcinek renty czy emerytury lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

Akt Zgonu
Akt zgonu wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Należy wystąpić z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu. Dokument ten niezbędny jest by otrzymać zasiłek pogrzebowy, uregulować sprawy spadkowe i związane z wypłatą ubezpieczenia na życie. Do uzyskania aktu będą potrzebne:

  • wypełniony wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, w którym należy podać sposób odbioru odpisu – odbiór osobisty, wysyłka pocztą, na skrzynkę poczty elektronicznej w ePUAP;
  • potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej w przypadku odpisu skróconego (22 zł) czy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego (33 zł); opłata nie dotyczy pierwszego odpisu aktu zgonu wydanego po zarejestrowaniu przez kierownika USC.
  • dokument tożsamości, do okazania;
  • dokument potwierdzający interes prawny zgłaszającego w uzyskaniu aktu zgonu, jeśli sprawa dotyczy innej osoby.

Opłata za odpis aktu zgonu nie jest naliczana jeśli odpis jest potrzebny do uzyskania zasiłku rodzinnego czy do zakładu ubezpieczeń społecznych. Kwestię opłat reguluje ustawa o opłacie skarbowej.

Nabożeństwo żałobne i wybór cmentarza
Jeśli uroczystość ma być prowadzona w obrządku religijnym należy osobiście uzgodnić z księdzem godzinę nabożeństwa i pochówek. Wybór kwatery i wykup miejsca ustala się z administracją cmentarza komunalnego.

 

EKOM Usługi Pogrzebowe
Nysa, ul. Mieczysława I 4 (Cmentarz Komunalny)


 SŁUŻYMY CAŁODOBOWO:
tel. 77 433 39 00
kom. 692 292 555

ekom logo